Har du säkerhetsdatablad för dina ämnen och blandningar

Fråga

Behöver jag CLP märkning på mina produkter?

Svar

Det beror på om dina ämnen och blandningar är klassificerade som farliga. Har du ett säkerhetsdatablad kan du enkelt se om dina blandningar är farliga och om du behöver tillverka egna nya etiketter. Även blandningar som inte klassificeras som farliga, men som innehåller farliga ämnen, kan behöva märkas med uppgifter enligt bilaga II till CLP-förordningen.

Vill du prata med en expert?

Rulla till toppen