En tydlig märkning är en förutsättning för att minska sammanblandningar

Fråga

Kan sammanblandningar minska med en tydlig märkning?

Svar

En tydlig märkning och streckkoder skapar rätt förutsättningar för att införa automatisk avläsning på individnivå, vilket skapar rätt förutsättningar för en bättre spårbarhet och minskar risken för sammanblandningar.

Vill du prata med en expert?

Rulla till toppen