Informationen finns avsnitt 2.2 i ditt säkerhetsdatablad

Fråga

Vad måste CLP märkningen innehålla?

Svar

Märkningen på förpackningen innehåller standardiserade fraser och symboler som tillsammans upplyser användaren om produktens farliga egenskaper och hur den kan hanteras på säkert sätt. Vilken information som ska ingå i märkningen beror på vilka farliga ämnen som ingår i produkten och hur den klassificeras.

Vill du prata med en expert?

Rulla till toppen