Beställa förtyckta typskyltar i metall tar tid och kräver resurser

Fråga

Varför är hanteringen av förbeställda typskyltar krångligt?

Svar

Tillverkar man många olika modeller av maskiner så behövs ibland lika många modeller av typskyltar. Kundanpassad förtryckt information eller olika storlekar kan vara anledningar till ett större antal olika typskyltar.

Vill du prata med en expert?

Rulla till toppen