Prägling i metall ger dålig kontrast som försvårar för avläsning

Fråga

Varför är präglad information otydlig?

Svar

Prägling är en metod där man deformerar metallen i skylten med t ex en nålpräglare för att tillföra siffror och text. Eftersom prägling sker direkt i materialet, blir det ingen färgkontrast mellan det präglade och materialet.

Vill du prata med en expert?

Rulla till toppen