Vill du undvika att dina etiketter lossnar?

Fråga

Varför ramlar våra etiketter av?

Svar

Många etiketter har inte tillräckligt med klister eller allt för dåligt klister som inte klarar eller är anpassade för vårt nordiska klimat.
Rulla till toppen