CE-märkning av konstruktionsstål enligt EN-1090

Smidesverkstäder och ståldistributörer ser möjligheter att märka sitt konstruktionsstål för bättre spårbarhet

Byggindustrin investerar i nya moderna logistiklösningar där märkning och avläsning är en central del.

Företag som bestämt sig för att möta kundernas krav eller förenkla sin spårbarhet internt vänder sig ofta till oss med frågor om hur man kan utveckla sin märkning.

Märka Konstruktionsstål Balk Etikett

EU har utarbetat regler för en harmoniserad standard som säger att företag som tillverkar eller påverkar egenskaper på lastbärande komponenter (bärverksdelar) som dimensionerats med eurokoder ska certifiera sig mot EN 1090-1.

Certifierade företag skall för leveranser av bärande stål- och aluminiumkonstruktioner upprätta prestandadeklarationer och CE-Märka produkterna. Företagen är vanligtvis smidesverkstäder och ståldistributörer.

Märka Konstruktionsstål med polyplas och balkclips

Produkterna man har behov av att märka för leverans till byggarbetsplatser är t.ex. bärande balk och plåtkonstruktioner.

Företagen har även behov av att märka i sin produktion för egen kontroll och spårbarhet. Märkning för spårbarhet är också viktig när man anlitar underentreprenörer för arbeten som rostskyddsmålning och galvanisering.

Att märka produkterna med t ex en etikett minskar risken för sammanblandningar och ökar leveranssäkerheten. För kunder underlättas ankomstkontrollen och logistiken på byggarbetsplatsen.

Vilka är de vanligaste problemen med att märka konstruktionsstål?

Företag som kontaktar oss för att få veta mer om hur man kan märka olika typer av konstruktionsstål har ofta en eller flera problem som de vill få råd kring.

Våra rekommendationer för märkning av konstruktionsstål

Ofta används samma etikettmaterial för leveranser som för intern spårbarhet. Om produkterna skall blästras, målas eller galvaniseras krävs speciallösningar.

För märkning av leveranser med byggstål används klister- och hängetiketter anpassade för märkning av stål. Dessa etiketter används också vid utomhuslagring och leveranser som ofta sker på öppna flak.

Med denna typ av etiketter säkerställs identiteten och informationen blir läsbar av både leverantör och kund. Kunden kan använda informationen för sin ankomstkontroll och logistik.

Laminerade etiketter för målning
Klisteretiketter för produkt och CE märkning
Märkning och spårbarhet vid galvanisering
Märkning med nummerbrickor genom galvanisering

Vanliga frågor som vi får

Vi får många bra praktiska frågor och här har vi samlat några av de mest förekommande.

Vill du prata med en expert?

Kontakta någon av våra experter nedan och boka en 30 minuters fri konsultation.

Rulla till toppen