CLP märkning med faropiktogram för förpackningar

Minska ditt lager av förtryckta CLP etiketter och börja skriva ut 4 färgs etiketter On-demand som sitter och inte missfärgas.

Klassificera kemiska blandningar kan vara komplicerat och tar tid. Att skapa nya & uppdatera befintliga etikettstammar kan vara tidskrävande.

De stora praktiska förändringarna som CLP-förordningen innefattar ska inte underskattas. Det kommer att ställas högre krav på val av etiketter, utskriftmetod och andra tekniska system.

CLP Märkning för förpackningar som sitter

T.ex. nya tydligare faropiktogram och signalord, vilket ställer högre krav på CLP märkningen. Etiketter som inte sitter kvar på förpackningar med kemikalier är inte bra, men det finns bättre lösningar idag.

Läs mer om CLP-förordningen av kemiska produkter här.

De förändringar som CLP-förordningen och GHS innefattar ställer högre krav på er, som ska skriva ut överlåtelsemärkningen som CLP märkning kräver. Att ha möjligheten att snabbt ställa om sin etikettillverkning blir allt viktigare. Speciellt när graden av automation ökar och märkningen allt oftare appliceras på förpackningar med applikator

Idag finns det nya och bättre 4 färgs-etikettskrivare som både underlättar och snabbar på On-demand tillverkning av CLP etiketter för märkning på Dunk, Fat, IBC eller andra förpackningar. Tillsammans med skräddarsydda BS5609 godkända etiketter som är framtagna för att märka förpackningar med kemikalier.

Läs mer hur BS5609 certifieringen av etiketter går till.

Vanliga problem med etikettering hos tillverkare av kemikalier

Vi förstår att det finns många olika utmaningar när det gäller att möta CLP och GHS kraven på etikettering. Vi har samlat några av de vanligaste utmaningar som vi mött under de senaste åren.

Vi rekommenderar denna lösning

Med en skrivarlösning som möjliggör att skriva ut CLP etiketter i färg behöver du inte investera i förtryckta etiketter. Du kan använda otryckta etiketter på ark eller rulle och trycka all information med din skrivare som piktogram, produktinformation och logotype m.m.

CLP märkning som sitter
CLP etiketter i färg på rulle
CLP etiketter i färg på ark

Vanliga frågor om etikettutskrifter för kemiska produkter

Vi förstår att det finns många tillverkare, återförsäljare, importörer av kemikalier som fortfarande har funderingar kring CLP märkning. Här har vi samlat några av de frågor som företag ställer till oss.

Ställ en fråga till oss

Kontakta någon av våra experter nedan och boka en 30 minuters fri konsultation.

Rulla till toppen