Märker du din betong för enklare logistik och spårbarhet?

Prefabricerade betongelement behöver en bra märkning

Många betongindustrier investerar därför i nya moderna logistiklösningar där märkning och avläsning är en central del.

Företag som bestämt sig för att möta kundernas krav eller förenkla sin spårbarhet internt vänder sig ofta till oss med frågor om hur man kan utveckla sin märkning.

Flera certifieringsorgan har visat på några brister i märkningen hos företag som tillverkar prefabricerade betongprodukter t.ex. trappor, byggelement, väggar, balkonger, pålar med flera.

Märkningen är ofta undermålig på flera punkter som vidhäftning, otydligt information, och att märkningen inte är anpassad för utomhusmiljö och öppen transport.

Resultatet blir att företag och slutkunder inte kan identifiera produkterna vilket kan leda till onödiga kostnader.

Att märka produkterna med en anpassad etikett minskar risken för sammanblandningar och ökar leveranssäkerheten. För slutkunder underlättas ankomstkontrollen och logistiken på byggarbetsplatsen.

Produkter till byggmarknaden lagras ofta utomhus hos tillverkaren eller på byggarbetsplatsen. De utsätts för tuffa väderförhållanden, nötning eller har en yta som gör det svårt att märka produkten.

På senare år har krav från EU utarbetats och innebär att alla byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard eller har en europeisk teknisk bedömning skall CE-märkas och prestandadeklareras.

Vilka är de vanligaste problemen vid märkning av prefab i betong?

Företag som kontaktar oss för att få veta mer om hur man kan märka sina prefabelement har ofta ett eller flera problem som de vill få råd kring.

Tuff betongmärkning som håller måttet

Använd etiketter med starkt klister eller hängetiketter som är slitstarka och tål nordiskt klimat.

Vanliga frågor som vi får

Många faktorer styr vilken typ av märkningslösning kunder väljer och här är en del av dessa frågor som uppstår i samband med dessa förbättringar.

Prata med en Expert idag

Kontakta någon av våra experter nedan och boka en 30 minuters fri konsultation.