Använder du förtryckta etiketter för att märka kemikalier

Skriv ut CLP märkning på ett smart sätt

Klassificera kemiska blandningar kan vara komplicerat och tar tid. Att skapa & uppdatera säkerhetsadatablad är tidskrävande ibland krävs externa konsulter. De stora praktiska förändringarna som CLP innefattar ska inte underskattas. Det kommer att ställas högre krav på val av etiketter, utskriftmetod och andra tekniska system som t.ex. utskriftprogram och designprogramvara.

T.ex. nya faropiktogram och signalord, vilket ställer högre krav på märkningen. Det finns även en koppling till GHS där det finns högre krav på den fysiska etiketten och vad den ska klara.

Refine erbjuder flera olika lösningar vi hjälper er att välja den optimala utskriftmetoden och eller rätt etiketter, som uppfyller de krav som CLP, GHS och IMDG m.f. har. Vi hjälper er med CLP omställning.

Distributörer Kemikalier

De förändringar som CLP och GHS innefattar ställer högre krav på er, som ska skriva ut överlåtelsemärkningen.

Traditionella metoder med termotransferskrivare & förtryckta etiketter fungerar inte alltid. Idag finns det kostnadseffektiva altenativ.

Att märka produkterna med t ex en etikett minskar risken för sammanblandningar och ökar leveranssäkerheten.

Vanliga problem med etikettutskrifter

Vi förstår att det finns många olika utmaningar när det gäller att möta CLP & GHS kraven på nya etiketter för olika kemikalier. Vi har samlat några av de vanligaste utmaningar som vi mött under de senaste åren.

Vi rekommenderar denna lösning

Med en skrivarlösning som möjliggör att skriva ut etiketter i färg behöver du inte investera i förtryckta etiketter. Du kan använda otryckta etiketter och trycka all information med din skrivare som piktogram, produktinformation och loggotyp m.m.

Vanliga frågor om etikettutskrifter för kemiska produkter

Vi förstår att det finns många tillverkare, återförsäljare, importörer av kemikalier som fortfarande har funderingar kring CLP märkning. Här har vi samlat några av de frågor som företag ställer till oss.

Ställ en fråga till oss

Kontakta någon av våra experter nedan och boka en 30 minuters fri konsultation.