Märker du dina prefabricerade betongelement?

Prefabricerade betongelement behöver bättre märkning för både dina kunder och för att certifieringsorganen kräver det.

Många tillverkare av prefabricerade betongelement investerar i nya moderna metoder att märka betongelement. Det är vanligt att både certifieringsorgan och kunder ställer krav på en bättre märkning.

När du som betongelement tillverkare får krav från dina kunder på en bättre märkning. Då vänder sig många företag till oss med frågor on hur man kan utveckla sin prefab märkning.

Flera certifieringsorgan har visat på några brister i märkningen hos företag som tillverkar prefabricerade betongprodukter som t.ex. betongrör, plattbärlag, håldäck, betongtrappa, betongbalk, byggelement, betongvägg.

Stort lager med bra märkning så inga förväxlingar sker

Märkningen är ofta undermålig på flera punkter som vidhäftning, otydligt information, och att märkningen inte är anpassad för utomhusmiljö eller öppna transporter. Resultatet blir att företag och slutkunder inte kan identifiera t.ex. betongstommar, vilket kan leda till onödiga kostnader.

Förväxlingar av två eller flera element kan bli katastrof

Att märka prefab med en anpassad etikett minskar risken för din märkning lossnar eller bleks i solen. För slutkunder underlättas ankomstkontrollen och lossning på byggarbetsplatsen.

Prefab väggar lagras ofta utomhus hos tillverkaren eller på byggarbetsplatsen. De utsätts för tuffa väderförhållanden, nötning vilket kräver en märkning som fungerar.

På senare år har krav från EU utarbetats och innebär att alla byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard eller har en europeisk teknisk bedömning skall CE-märkas och prestandadeklareras.

Vilka är de vanligaste utmaningarna vid märkning av betongelement

Företag som kontaktar oss för att få veta mer om hur man kan märka sina betongelement har ofta ett eller flera utmaningar, som de vill få råd kring.

Tuff betongmärkning som håller måttet

Våra märkningslösningar klarar solljus och är framtagna för att fungera bra på de flesta prefab betongelement. Använd etiketter med starkt klister eller hängetiketter som är slitstarka och tål nordiskt klimat. Sluta skriva etiketter för hand och börja effektivisera dina etikettutskrifter med skrivare. Då får både ni och era kunder en värdefull märkning som skapar mervärde.

Klisteretiketter för betongelement som sitter
Etiketter som klarar lagring av betongelement utomhus
Lyfthålsetiketter för betongelement
Hängetiketter för betongelement
Knytetiketter för prefab-armering
Märkning av kalla produkter i låga temperaturer

Vanliga frågor som vi får

Många faktorer styr vilken typ av märkningslösning kunder väljer och här är en del av dessa frågor som uppstår i samband med dessa förbättringar.

Prata med en Expert idag

Kontakta någon av våra experter nedan och boka en 30 minuters fri konsultation.

Rulla till toppen