Har ditt företag påbörjat processen att märka konstruktionsstål?

Smidesverkstäder ser möjligheter att märka sitt konstruktionsstål

Byggindustrin investerar därför i nya moderna logistiklösningar där märkning och avläsning är en central del.

Företag som bestämt sig för att möta kundernas krav eller förenkla sin spårbarhet internt vänder sig ofta till oss med frågor om hur man kan utveckla sin märkning.

Märka konstruktionsstål etiketter armeringsjärn clips

EU har utarbetat regler för en harmoniserad standard som säger att företag som tillverkar eller påverkar egenskaper på lastbärande komponenter (bärverksdelar) som dimensionerats med eurokoder ska certifiera sig mot EN 1090-1.

Certifierade företag har rätt att CE märka sina produkter.

Märka konstruktionsstål etiketter hängetikett clips

Företagen är vanligtvis stålproducenter, steel service centers, stål- eller smidesverkstäder, företag som rostskyddsmålar eller företag som ytbehandlar stål.

Produkterna man har behov att märka är t.ex. balk, kamstål, spännarmering, armeringsnät och plåt.

Att märka produkterna med t ex en etikett minskar risken för sammanblandningar och ökar leveranssäkerheten. För kunder underlättas ankomstkontrollen och logistiken på byggarbetsplatsen.

Med CE märkning på samma etikett visar man på ett tydligt sätt för kunder och kontrollanter att man uppfyller kraven för CE märkta byggprodukter.

Vilka är de vanligaste problemen med att märka konstruktionsstål?

Företag som kontaktar oss för att få veta mer om hur man kan märka olika typer av konstruktionsstål har ofta en eller flera problem som de vill få råd kring.

Våra rekommendationer för märkning av konstruktionsstål

Ofta används samma etikettmaterial för leveranser som för intern spårbarhet. Om produkterna skall blästras, målas eller galvaniseras krävs speciallösningar.

För märkning av leveranser med byggstål används klister- och hängetiketter anpassade för märkning av stål. Dessa etiketter används också vid utomhuslagring och leveranser som ofta sker på öppna flak.

Med denna typ av etiketter säkerställs identiteten och informationen blir läsbar av både leverantör och kund. Kunden kan använda informationen för sin ankomstkontroll och logistik.

Vanliga frågor som vi får

Vi får många bra praktiska frågor och här har vi samlat några av de mest förekommande.

Vill du prata med en expert?

Kontakta någon av våra experter nedan och boka en 30 minuters fri konsultation.