Märkning för identifiering av produkter i tuffa miljöer

Tuffa miljöer eller produktionsprocesser kan göra det svårt att märka produkter

Det är vanligt att man försöker använda samma märkning som man gör för enklare produktmärkning som t ex pappersetiketter eller andra enklare märkmaterial eller att man inte märker alls.

Spåra materialflödet med streckkoder

Ofta leder detta till att man lägger onödig tid till att identifiera produkter, får kassera material, inte kan leverera i tid eller gör felaktiga leveranser.

Hur ser er märkning ut på garden eller efter leveransen

Ofta finns det lagkrav eller ställs det krav internt på företaget, från kunder och andra intressenter att produkter skall märkas och kunna spåras under produktion och vid leveranser.

Dessa utmaningar har vi hjälpt företag att lösa

Här har vi listat några problem där företag vänder sig till oss för att deras befintliga märkning medför problem eller för att man inte har någon fungerande märkning.

Tålig märkning för krävande miljöer

Märkning i produktionsmiljöer

Vi levererar högpresterande märkningslösningar för produktionsmiljöer. Även om miljön är krävande och märkningen behöver utstå tuffare förhållanden har vi sannolikt en lösning för ditt behov.

Märkning av färdiga produkter för lager och transport

Sättet produkter lagras på, eventuellt emballage och transportförhållanden är avgörande för val av etikettmaterial. Vi kan leverera såväl enklare material för inomhuslagring som etiketter för utomhuslagring.

Märkning och spårbarhet i industriella målningsprocesser
Etiketter för utomhuslagring och transporter på öppna flak
Märkning av kalla produkter i låga temperaturer
Märkning av konstruktionsstål för spårbarhet vid blästring och målning
Extrema klisteretiketter
Märkningslösning MCL1800
Märkningslösning RIP-PROOF
Realtidskontroll innan ämnesugnen

Vanliga frågor som vi får

Vi får många olika frågor när det gäller märkning i tuffa miljöer. Här har vi samlat några vanliga frågor. Har du en fråga som inte finns med här blir vi självklart tacksamma om du vill ställa den till oss.

Vill du prata med en expert?

Kontakta någon av våra experter nedan och boka en 30 minuters fri konsultation.

Rulla till toppen