Hur fungerar en modern och tydlig märkning för ståltillverkare?

Svenska stålföretag behöver tydlig märkning och bättre spårbarhet

Dagens metallurgiska processer utnyttjar avancerad informationsteknik för processtyrning och övervakning. En förutsättning för att effektivt tillverka stål av hög kvalitet är emellertid också en god kontroll och styrning av råmaterialen

Materialförväxlingar / sammanblandningar är vanliga problem som uppstår i olika faser av ståltillverkarens förädlingsprocess. Det är ett problem för ståltillverkare att märka och identifiera varmt stål.

Problemen finns vid stränggjutning, gjutning, smide, valsning, värmebehandling, betning, kapning, blästring, lagerhantering, färdigställningen, materialförflyttningar och in- och ut-leveranser.

Vi förstår att maskinell läsbar märkning är avgörande för att få en effektiv spårbarhet och minska risken för sammanblandningar. Kundnyttan maskinell läsning blir påtaglig under stålets vidareförädling.
MCL1800 med 2D streckkod temp 900°C utskriven med brickskrivare PLUS3
Automatisk avläsningen är viktigt och fler investerar i bättre lösningar. En utmaning som är återkommande är automatisk avläsning av märkning det kan omfatta internkontroll, lagerhantering, ankomstkontroll och inventering. Det finns mycket pengar att spara om man får en bättre avläsning.

Vanliga problem är materialförväxlingar / sammanblandningar

Ståltillverkare som vi träffar vill ofta veta mer om hur man kan märka olika typer av stål har ofta en eller flera problem som de vill få råd kring. De problem och utmaningar som vi stöter på hos ståltillverkare handlar väldigt ofta om risker och problem med sammanblandningar och materialförväxlingar.

Våra rekommendationer för ståltillverkare

Vi förstår att det finns ibland lika många lösningar som det finns avdelningar hos ståltillverkare. Vi har därför samlat några av de vanligaste lösningar som vi säljer och rekommenderar. Vi blir givetvis glada om just du vill ställa en fråga som vi inte presenterar här.

Märkningslösning MCL1800
Märkningslösning ThermoTag (600)
Märkningslösning RIP-PROOF
Märkningslösning POLYPLAS
Laminerade etiketter för blästring
Hängetiketter som leveransmärkning
Klisteretiketter som leveransmärkning
Klisteretiketter för produktmärkning
Hängetiketter för produktmärkning
Knytetiketter för prefab-armering

Vanliga frågor som vi får

Vi får många olika frågor som anknyter till tydlig märkning för ståltillverkare. Här har vi samlat några vanliga frågor. Har du en fråga som inte finns med här blir vi självklart tacksamma om du vill ställa den till oss.

Vill du prata med en expert?

Kontakta någon av våra experter nedan och boka en 30 minuters fri konsultation.

Scroll to Top