Policyer & Villkor

Dina rättigheter, integritet och användarupplevelse är viktiga för oss

Därför har vi samlat samtliga policyer som beskriver hur vi samlar in, använder, delar, överför och lagrar information samt gällande affärsvillkor här.

Användarvillkor
Integritetspolicy

Våra Användarvillkor

Dessa villkor styr användandet av webbtjänstenrefine-labels.com, som tillhandahålls av Refine AB. Genom användandet av webbtjänsten godkänner och accepterar användaren dessa villkor. Om användaren inte godkänner villkoren ska denne upphöra att använda tjänsten och lämna webbplatsen.

Allt material på webbplatsen tillhör Refine AB, dess underleverantörer och licensgivare, eller angivna bolag. Allt material på webbplatsen är skyddat av upphovsrättslagen och annan skyddslagstiftning. Det är inte tillåtet att kopiera, modifiera, distribuera eller publicera innehåll från Refine AB utan skriftlig tillstånd från Refine AB. Användaren har dock rätt att göra en kopia av materialet som finns på webbplatsen för eget icke kommersiellt bruk.

Refine AB har väl utvecklade rutiner för att kvalitetssäkra informationen och har som målsättning att all information på webbplatsen ska vara korrekt, fullständig och uppdaterad och vidtar alla rimliga åtgärder för att se till att så är fallet.

I de fall Refine AB’s webbplats innehåller hänvisningar (länkar) till andra webbplatser frånsäger sig Refine AB allt ansvar för innehållet och för åtgärder som webbplatsernas innehavare vidtar för att skydda den personliga integriteten.

Våra användarvillkor uppdaterades senast den 17 maj 2018

Vår Integritetspolicy

Hur vi samlar in och använder din personliga information

Personlig information är data som kan användas för att identifiera eller kontakta en specifik individ.

Det kan hända att vi ber dig ange personlig information när du kontaktar Refine AB eller någon av Refine AB’s samarbetspartner. Refine AB och dess samarbetspartner kan dela den personliga informationen inbördes och använda den i enlighet med denna integritetspolicy. De kan även kombinera den med annan information i syfte att tillhandahålla och förbättra våra produkter, våra tjänster, vårt innehåll och vår marknadsföring. Du behöver inte tillhandahålla den personliga information vi efterfrågar, men om du väljer att inte göra det kan vi i flera fall inte tillhandahålla dig våra produkter eller tjänster, eller besvara eventuella frågor.

Här följer några exempel på vilka typer av personlig information Refine AB kan samla in, och hur vi kan använda informationen.

Vilken personlig information vi samlar in

När du besöker refine-labels.com, köper en tjänst eller produkt, registrerar dig för att vi ska kontakta dig eller deltar i en onlineundersökning kan vi samla in olika typer av information, t.ex. namn, adress, telefonnummer, e-postadress, hur du vill bli kontaktad samt kreditkortsuppgifter.

Refine AB använder informationen för att tillhandahålla relevanta tjänster eller förebygga t.ex. bedrägerier.

Hur vi använder din personliga information

Med den personliga information vi samlar in kan vi hålla dig uppdaterad om Refine AB’s tjänster. Om du inte vill vara med på vår e-postlista kan du när som helst be att få bli bortplockad från listan.

Vi använder också personlig information för att kunna skapa, utveckla, driva, leverera och förbättra våra tjänster, vårt innehåll och vår marknadsföring, för att förhindra förlust och för att förebygga bedrägeri.

Vi kan använda din personliga information, t.ex. ditt födelsedatum, för att verifiera identitet, bistå med identifiering av användare och fastställa vilka tjänster som är lämpliga.

Vi kan använda din personliga information för att då och då skicka viktiga meddelanden, t.ex. kommunikation om inköp och förändringar i våra villkor och policyer. Eftersom den här informationen är viktig för hur du interagerar med Refine AB’s tjänster kan du inte välja bort sådana meddelanden.

Vi kan även använda personlig information i interna syften, t.ex. revision, dataanalys och forskning i syfte att förbättra Refine AB’s tjänster och kommunikation med dig som användare.

Om du deltar i en utlottning, en tävling eller en liknande kampanj kan vi använda informationen du anger i syfte att administrera kampanjen.

Insamling och användning av icke-personlig information
Vi samlar även in data i ett format som inte fristående kan kopplas direkt till en specifik individ. Vi kan samla in, använda, föra över och röja icke-personlig information i alla syften. Några exempel på vilka typer av icke-personlig information vi samlar in och hur vi kan använda den följer:

Vi kan t.ex. samla in information om yrke, språk, postnummer, riktnummer, unik enhetsidentifierare, hänvisnings-URL och plats och tidszon där en Refine AB-tjänst används i syfte att bättre förstå våra kunder och förbättra våra produkter, tjänster och marknadsföring.

Vi kan samla in uppgifter gällande kundernas aktiviteter på vår webbplats, våra appar samt från våra andra tjänster. Informationen aggregeras och används för att hjälpa oss att ge våra kunder mer användbar information och att förstå vilka delar av vår webbplats, våra våra tjänster som är mest intressanta. Aggregerade data anses vara icke-personlig information enligt denna integritetspolicy.

Vi kan samla in och lagra detaljer om hur du använder tjänster, t.ex. sökfrågor. Informationen kan användas för att förbättra relevansen hos resultaten från våra tjänster. Med undantag för att säkerställa kvaliteten på våra tjänster över Internet i vissa begränsade fall kommer informationen inte att vara kopplad till din IP-adress.

Med ditt uttryckliga samtycke kan vi samla in data om hur du använder din enhet och dina applikationer i syfte att hjälpa apputvecklare att förbättra våra appar.

Om vi kombinerar icke-personlig information med personlig information behandlas den kombinerade informationen som personlig information så länge den är kombinerad.

Cookies och annan teknik

Refine AB’s webbplatser, onlinetjänster, interaktiva applikationer, e-postmeddelanden och annonser kan använda ”cookies” och andra tekniker, t.ex. pixeltaggar och web beacons. De här teknikerna ger oss en bättre förståelse för hur våra användare tänker, låter oss ta reda på vilka delar av våra webbplatser som användare har besökt och underlättar och mäter annonsers och webbsökningars effektivitet. Vi behandlar den information som samlas in av cookies och annan teknik som icke-personlig information. I den utsträckning IP-adresser (Internet Protocol) eller liknande identifierare anses vara personlig information i lokal lagstiftning behandlar vi även sådana identifierare som personlig information. Vi behandlar även icke-personlig information som kombineras med personlig information som personlig information enligt denna integritetspolicy.

Refine AB och dess partners använder cookies och annan teknik i mobila annonstjänster för att kontrollera antal gånger en viss annons visas, se till att intressanta annonser visas och för att mäta kampanjers effektivitet.

Refine AB och våra partner använder även cookies och annan teknik för att komma ihåg personlig information när du använder vår webbplats, våra onlinetjänster och våra applikationer. I dessa fall är vårt mål att göra din upplevelse bekvämare och mer personlig. Vet vi t.ex. ditt förnamn kan vi hälsa dig välkommen nästa gång du besöker Refine AB’s sajt eller app. Vet vi i vilket land du bor och vilket språk du föredrar. Vet vi att någon som använder din dator eller enhet har tittat på en viss produkt eller använt en viss tjänst kan vi anpassa våra annonser och våra e-postmeddelanden så att de blir mer relevanta för det du är intresserad av. Och om vi har dina kontaktuppgifter, maskinvaruidentifierare samt information om din dator eller enhet kan vi ge dig bättre kundservice.

Om du vill stänga av cookies i webbläsaren öppnar du Inställningar och väljer stänga av cookies. Tänk på att du inte kommer att kunna använda vissa funktioner på Refine AB’s webbplats och appar om du väljer att stänga av cookies.

Precis som de flesta Internettjänster samlar vi in viss information automatiskt och lagrar den i loggfiler. Informationen omfattar t.ex. IP-adresser (Internet Protocol), webbläsare och språk, Internetleverantör (ISP), hänvisnings- och utgångswebbplatser och applikationer, operativsystem, datum- eller tidsstämpel och data om klickflöde.

Vi använder informationen i syfte att förstå och analysera trender, administrera webbplatsen, lära oss mer om användarbeteendet på webbplatsen, förbättra våra tjänster samt samla in demografisk information om vår användarbas som helhet. Refine AB kan använda informationen i marknadsförings- och annonseringstjänster.

I vissa e-postmeddelanden använder vi en destinationswebbadress som länkar till innehåll på Refine AB’s webbplats. När kunder klickar på webbadressen skickas de via en separat webbserver innan de kommer fram till destinationssidan på vår webbplats. Vi spårar klickdata i syfte att uppskatta intresset för specifika ämnen och mäta effektiviteten i vår kundkommunikation. Om du inte vill spåras på det sättet bör du inte klicka på text- eller bildlänkar i e-postmeddelanden från oss.

Med pixeltaggar kan vi skicka e-postmeddelanden i ett format kunderna kan läsa, och de talar om för oss ifall ett meddelande öppnats. Vi kan använda den informationen för att minska antalet meddelanden som skickas till kunderna eller sluta skicka meddelanden.

Informationsdelning med tredje part

I vissa fall kan Refine AB göra viss personlig information tillgänglig för strategiska partner som tillhandahåller produkter och tjänster i samarbete med Refine AB eller som hjälper Refine AB att marknadsföra sig mot sina kunder. Refine AB delar endast personlig information i syfte att tillhandahålla eller förbättra våra produkter, våra tjänster och vår marknadsföring. Den delas inte med tredje part för tredje parts marknadsföringssyften.

Servicepartner

Refine AB delar personlig information med företag som tillhandahåller tjänster såsom informationsbearbetning, kreditutökning, hantering av kundorder, leverans av produkter till dig, hantering och förbättring av kunddata, kundtjänst, uppskattning av ditt intresse för våra produkter och tjänster samt kundundersökningar och kundnöjdhetsundersökningar. Dessa företag är skyldiga att skydda din information och kan ha sin verksamhet var som helst där Refine AB verkar.

Övriga

Det kan vara nödvändigt att Refine AB röjer din personliga information på grund av lagstiftning, juridisk process, rättstvist och/eller krav från offentliga myndigheter inom eller utanför landet där du bor. Vi kan även röja information om dig om vi anser att det är nödvändigt eller lämpligt av nationella säkerhetsskäl, för upprätthållande av lag och ordning eller på grund av allmänhetens intresse.

Vi kan även röja information om dig om vi anser att det skäligen är nödvändigt för att kunna driva igenom våra villkor eller för att skydda vår verksamhet eller våra användare. I händelse av en omorganisation, sammanslagning eller försäljning kan vi även överföra all personlig information vi samlar in till relevant tredje part.

Skydd av personlig information

Refine AB tar frågan om säkerheten för din personliga information på största allvar. Refine AB’s onlinetjänster såsom sajter och appar skyddar din personliga information under överföring med hjälp av kryptering, t.ex. Transport Layer Security (TLS).

När du använder vissa tjänster eller applikationer från Refine AB eller skriver inlägg i Refine AB’s forum, chattrum eller sociala nätverkstjänster är den personliga information och det innehåll du delar synligt för andra användare och kan läsas, samlas in eller användas av dem. Du ansvarar för den personliga information du väljer att dela eller ange i dessa fall. Om du t.ex. anger ditt namn och din e-postadress i ett foruminlägg är den informationen offentlig. Iaktta försiktighet när du använder dessa funktioner.

Integritet och bibehållande av personlig information

Refine AB gör det lätt för dig att se till att din personliga information är korrekt, fullständig och aktuell. Vi behåller din personliga information under den period det är nödvändigt att göra det för att kunna fullfölja de syften som beskrivs i denna Integritetspolicy såvida det inte krävs eller tillåts i lag att vi behåller den längre.

Tillgång till personlig information

Vad gäller personlig information vi lagrar så ger vi dig åtkomst till denna oavsett ändamål, inklusive att begära att vi rättar data som är felaktig eller raderar de data som Refine AB inte behöver för att bevara den enligt lag eller för legitima affärsändamål. Vi kan neka att behandla begäranden som inte krävs av lokal lagstiftning. Begäranden om åtkomst, korrigering eller radering kan göras genom kontaktformuläret.

Platsbaserade tjänster

Refine AB, våra partner och våra licensinnehavare kan samla in, använda och dela exakta platsdata i syfte att tillhandahålla platsbaserade tjänster som realtidsinformation om din dators eller enhets geografiska plats. Platsbaserade tjänster kan använda GPS, Bluetooth och din IP-adress, samt crowdsourcad information om Wi-Fi-hotspots och mobilmaster och andra tekniker, för att fastställa på ett ungefär var dina enheter finns. Såvida du inte ger ditt samtycke samlas dessa platsdata in anonymt i ett format som inte identifierar dig personligen och som används av Refine AB och våra partner och licensinnehavare i syfte att tillhandahålla och förbättra platsbaserade produkter och tjänster. Din enhet kan t.ex. dela sin geografiska plats med applikationstjänsteföretag när du väljer att använda deras platstjänster.

Tredjepartswebbplatser och -tjänster

Refine AB’s webbplatser, produkter, applikationer och tjänster kan innehålla länkar till tredje parters webbplatser, produkter och tjänster. Våra produkter och tjänster kan även använda eller erbjuda produkter eller tjänster från tredje part, t.ex. en iPhone-app från tredje part. Information som samlas in av tredje part, vilket kan omfatta t.ex. platsdata eller kontaktuppgifter, regleras av den tredje partens integritetspraxis. Vi rekommenderar att du sätter dig in i relevant tredje parts integritetspraxis.

Internationella användare

Enheter över hela världen kan överföra eller få åtkomst till all information du anger enligt vad som beskrivs i denna Integritetspolicy. Refine AB följer det dataskyddsdirektiv som EU fastställt och som behandlar insamling, användning och bevarande av personlig information av organisationer i det europeiska ekonomiska samarbetsområdet, samt Schweiz. Läs mer om dataskyddsförordningen .

Hela företagets integritetsåtagande

Vi ser till att din personliga information är säker genom att kommunicera våra riktlinjer om integritet och säkerhet till alla Refine AB-anställda, och vi upprätthåller säkerheten noga inom hela företaget.

Frågor om integritet

Om du har några frågor eller funderingar kring Refine AB’s policy för integritetsskydd eller databehandling eller om du skulle vilja framföra ett klagomål om ett eventuellt brott mot lokala integritetslagar, vänligen kontakta oss. Du kan alltid kontakta oss per telefon på det relevanta Refine AB Support-numret för ditt land.

All sådan kommunikation undersöks och svar ges i förekommande fall så fort som möjligt. Om du inte är nöjd med det svar du fått kan du lämna ditt klagomål till relevant tillsynsmyndighet i din jurisdiktion. Om du så önskar kommer vi att göra vårt bästa för att informera dig om vart du bör vända dig med dina klagomål.

Vår integritetspolicy uppdaterades senast den 17 maj 2018

Om du har några frågor eller funderingar kring Refine AB’s policyer & villkor eller om du skulle vilja framföra ett klagomål om ett eventuellt brott mot lokala integritetslagar, vänligen kontakta oss.

dataskydd@refine-labels.com

Refine AB
Bergkällavägen 27A
SE-192 79 Sollentuna
Sverige

Notera att Refine AB kan då och då uppdatera sina policyer & villkor och meddelar detta på denna sida.

Vi förenklar tuff märkning för ledande industrier!
Vilket tilltalsnamn vill du att vi använder när vi kontaktar dig?
Vi kontaktar dig alltid via epost i första hand, men ringer gärna om du föredrar det.
Skriv valfri fråga så återkommer vi så snart vi kan. Föredrar du att vi ringer upp dig så lämna även ditt telefonnummer här.
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram