Individmärkning ger bättre kontroll och optimerar produktionen

Individmärkning av stål med streckkoder ger dig värdefull data som skapar förutsättningar för en bättre spårbarhet.

Att märka stålkonstruktioner med hållbara klisteretiketter

För att skapa unika ID måste ståltillverkare lägga till data på sin befintliga märkning för att det ska bli en individmärkning. Chargenummer ska alltid vara med men nyckeln är att addera information, vilket gör allt märkt producerat stål unikt, då kan man koppla ihop produktionsdata. Det kan vara vid stränggjutningen att man vill veta från vilket ”strand-nummer” stålet ämnet kommer från och i vilken turordning varje enskilt ämne kommer ut på svalbädden.

Att koppla ihop unika ID med olika tillverkningsprocesser ger värdefull data. Tillsammans med processdata från din maskinpark skapas förutsättningar för en kostnadseffektiv produktion. Individmärkning tillsammans med inläsning ger dig data som kan användas för optimera och förbättra din produktion. Kan man dessutom införa maskinell avläsning av t.ex. QR koder eller streckkoder direkt i produktionen förenklar man både kontrollen och tillgången på tillförlitlig produktionsdata.

Individmärkning av stål ger dig möjlighet att fatta välgrundade beslut om förbättringar och investeringar i din produktion. För att få tillgång till produktionsdata behöver man individmärkning på sitt stål. När ståltillverkare vill förbättra sin tillverkningsprocess behövs individmärkning.

 

Vill du prata med en expert?

Rulla till toppen