Klisteretiketter för märkning av prefab betongelement som inte lossnar

Att märka betongelement med klisteretiketter är viktigt för att enkelt identifiera och spåra både för tillverkaren och för kunderna

Klisteretiketter för märkning av prefab betongelement

Våra etiketter för märkning av t.ex. håldäck, plattbärlag, betongvägg eller betongrör är väl utprovad och tillförlitlig. Våra etiketter är speciellt framtagna för att passa företag som tillverkar olika betongelement.

Det är viktigt att välja hållbara etiketter som klarar det nordiska utomhusklimatet. För att säkerställa att etiketterna verkligen sitter fast är det lika viktigt att man har ett klister som är tillräckligt aggressivt för att verkligen få fäste på ojämna och dammiga betong prefab.

Det är viktigt att etiketterna inte faller av under transporten till slutkunden som ofta är en byggarbetsplats. Det är viktigt för byggentreprenören som ska både lasta av och montera betongelementen. Det ska gå både enkelt och snabbt för en lossningsledare att se etiketterna med den relevanta informationen som han behöver för att både ankomstregistrera och att lossningen ska gå snabbt och säkert.

För montage ledaren kan det vara viktigt att t.ex. littera numret är tryckt på etiketterna för att betongelementet monteras i rätt tid och på rätt plats. Tydliga instruktioner för hur bockryggar ska monterar på byggarbetsplatsen kan vara viktig information för montörerna.

Vill du prata med en expert?

Rulla till toppen