Tydlig märkning för prefab-armering med knytetiketter

Knytetiketter minskar förväxlingar av armering, vilket underlättar montering i betongformarna

Tydlig märkning för prefab-armering med knytetikett

Det är vanligt att man monterar delar av armeringen utanför formen och då är det viktigt att man vet vilken armering som ska vara i vilken betongform och till vilket projekt.

Att skriva ut en tydlig märkning med korrekt information underlättar identifieringen av armeringen till rätt ritning. Det blir också enklare och går snabbare att fästa knytetiketter på ILF armering, armeringsnät och armeringskorgar än att använda najtråd för att fästa märkningen. Det går även enkelt att ta bort knytetiketter innan gjutning om det behövs.

Skriver du ut knytetiketter med en skrivare minskar risken för mänskliga avläsningsfel för att operatören inte kan tyda vad som skrivits med penna. Använder du en skrivare kan du dessutom få en streckkoder / QR-koder som som kan användas för maskinell avläsning och spårbarhet i produktionen.

Vill du prata med en expert?

Rulla till toppen