Tydlig märkning för prefab-armering med knytetikett

Knytetiketter minskar förväxlingar av inläggningsfärdig (ILF) armering, vilket underlättar montering i betongformarna

Tydlig märkning för prefab-armering med knytetikett

Med inläggningsfärdig armering, ILF, avses klippta och bockade armeringsstänger, färdiga att monteras i betongformen. Det är vanligt att man färdigställer sin armering i betongformarna innan gjutning. Det förekommer även att man monterar delar av armeringen utanför formen och då är det viktigt att man vet vilken armering som ska vara i vilken betongform och till rätt projekt.

Att skriva ut en tydlig märkning med korrekt information underlättar identifieringen av rätt armering till rätt projekt. Det är enkelt att fästa knytetiketter på armering utan att behöva naja fast. Det går lika enkelt att ta bort märkning innan gjutning om det behövs.

Skriver du ut märkningen med en streckkodsskrivare kan du även få en streckkod som underlättar avläsningen och minskar risken för mänskliga avläsningsfel. Det finns knyteiketter som du kan skriva ut med laserskrivare på ark.

Scroll to Top