Att täcka lyfthålen på betongelement minskar risken för is

Att lasta och lossa betongelement under vintern kan vara utmanande för tillverkare och på byggarbetsplatser

Att täcka lyfthålen på betongelement minskar risken för is

Det är viktigt att man lastar och lossar betong prefab på ett säkert sätt för att undvika olyckor. Det gäller både för tillverkaren och för kunden som vanligtvis är en byggarbetsplats. När man lagerhåller betongelement utomhus finns alltid risken att lyfthålen fylls med vatten och när när temperaturen sjunker blir det is.

Efter att man färdigställt t.ex. plattbärlag, Skalvägg, Håldäck, betongbalk i fabriken kan det vara bra om man täcker sina lyfthål med ingjutna lyftankare. Det kan enkelt göras med s.k lyfthålsetiketter som också är förtyckt med tydlig anvisningar var lossningsledaren hittar lyftankaret för snabbare och säkrare lyft. På så sätt underlättar man för sina kunder när betongelementen anländer till byggarbetsplatsen.

 

Vill du prata med en expert?

Rulla till toppen