Säkerställa spårbarhet av rostfritt stål genom betning med bättre märkning

Märkning som överlever betning ökar spårbarheten och minskar risken för omärkt stål och sammanblandningar. Det underlättar för operatörerna som ska hålla ordning på de olika stålsorterna.

För att påvisa en god spårbarhet och kontroll genom betningsprocesser behöver man märka sitt rostfria stål för att minimera risken för sammanblandningar under och efter betningen. Nästan allt rostfritt stål som märks innan betning försvinner under betningsprocessen. Det blir ofta operatörens ansvar att se till att man håller isär olika stålsorter. Det är vanligt att operatören behöver märka upp stålet efter betningen eftersom den ursprungliga märkning försvinner. Märkning som överlever betning ökar spårbarheten och minskar risken för omärkt stål och sammanblandningar.

Det underlättar även för operatören efter betningsprocessen när operatören ska tillföra en ny märkning på stålet. Man kan använda märkningen som följer med stålet genom betningen som en kontroll när man ska tillverka en ny märkning för efterföljande tillverkningsprocesser eller leveransmärkning.

Det är vanligt att man vill tillföra streckkoder på stålet efter betning när stålet ska lagras utomhus. Det händer att stålet ska vidare inom företagen för ytterligare tillverkningsprocesser då är det viktigt att man har ett märkt stålet.

Vi förenklar tuff märkning för ledande industrier!
Vilket tilltalsnamn vill du att vi använder när vi kontaktar dig?
Vi kontaktar dig alltid via epost i första hand, men ringer gärna om du föredrar det.
Skriv valfri fråga så återkommer vi så snart vi kan. Föredrar du att vi ringer upp dig så lämna även ditt telefonnummer här.
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram