Säkerställa spårbarhet av rostfritt stål genom betning med bättre märkning

Märkning som överlever betning ökar spårbarheten och minskar risken för omärkt stål och sammanblandningar. Det underlättar för operatörerna som ska hålla ordning på de olika stålsorterna.

Pannier Präglade Märkbrickor EmbossMax 5000 Exempel

För att påvisa en god spårbarhet och kontroll genom betningsprocesser behöver man märka sitt rostfria stål för att minimera risken för sammanblandningar under och efter betningen. Nästan allt rostfritt stål som märks innan betning försvinner under betningsprocessen. Det blir ofta operatörens ansvar att se till att man håller isär olika stålsorter. Det är vanligt att operatören behöver märka upp stålet efter betningen eftersom den ursprungliga märkning försvinner. Märkning som överlever betning ökar spårbarheten och minskar risken för omärkt stål och sammanblandningar.

Det underlättar även för operatören efter betningsprocessen när operatören ska tillföra en ny märkning på stålet. Man kan använda märkningen som följer med stålet genom betningen som en kontroll när man ska tillverka en ny märkning för efterföljande tillverkningsprocesser eller leveransmärkning.

Det är vanligt att man vill tillföra streckkoder på stålet efter betning när stålet ska lagras utomhus. Det händer att stålet ska vidare inom företagen för ytterligare tillverkningsprocesser då är det viktigt att man har ett märkt stålet.

Vill du prata med en expert?

Rulla till toppen