Avläsning av alla ämnen innan ämnesugnen ökar produktiviteten

Realtidsavläsning av alla ämnen och kontroll mot den förväntade ämneslista inför ämnesugnen minskar dina kostnader för fel.

Dålig kontroll vid ämnesugnen

Med avläsningen av ämnen innan ämnesugnen minskar du risken för att fel stålsort valsas. Du har möjlighet att att kontrollera att rätt stålsort motsvarar den förväntade stålsorten inför valsningen. Det är en stor fördel om du kan i realtid säkerställa att rätt ämne går in i ämnesugnen, då har du även möjlighet att fånga upp eventuella fel. Avläsning av ämnen kan ske på olika ställen men vanligast är att man läser in ämnet innan ämnesugnen om det är något fel finns det möjlighet att stoppa rullbanan eller signalera till ansvarig operatör som kan kontrollera identiteten på ämnet.

Avläsningen kan ske manuellt av operatören med den handhållen läsare innan man lastar på ämnet på rullbanan. Att montera en fast läsare som automatiskt läser in ämnets identitet när den passerar en läsare är väldigt bra då slipper man binda upp en operatör vilket spar tid.

 

Vill du prata med en expert?

Rulla till toppen