Värmetåliga märkbrickor för temperaturer upp till 1000 °C

Med våra värmetåliga märkbrickor & hängetiketter kan ni märka produkter upp till 1000 ˚C

Pannier Märkbricka Laser Exempel

Det innebär att ni kan märka upp era varma produkter i ett tidigt skede för att minska risken för sammanblandningar. Det är vanligt att sammanblandningar sker då man väntar på att varma produkter ska svalna innan man märker.
Vi rekommenderar alltid att märka upp varma produkter så fort som det är möjligt för det har visat sig att då minskar risken för sammanblandningar Våra lösningar ger er möjligheten att få en tidig märkning vid höga temperaturer och en utmärkt visuell märkning som underlättar identifiering och är tydlig att avläsa. Ni får även möjligheten att införa streckkoder. Maskinellt läsbara streckkoder ger er möjligheten att förbättra er kontroll och spårbarhet. Streckkoder underlättar även vid t.ex. inventeringar.

Vill du prata med en expert?

Rulla till toppen