Det är svårt att både läsa eller tolka märkt stål

Spenderar du mycket tid och resurser på att identifiera stålsorter i produktionen inför olika tillverkningsprocesser. Det ställer höga krav på operatörerna som måste hålla koll på olika stålsorter för att inte förväxla stålet.

Avläsningsproblem av märkt stål

Avläsning av märkt stål kan vara utmanande för många ståltillverkare då kvaliteten på den märkningen man har inte alltid är tillförlitlig eller läsbar. Avläsningen av märkt stål sker ofta av en operatör som ska tolka och tyda märkningen inför olika tillverkningsprocesser eller kontroller.

Det är vanligt med tekniska utmaningar och begränsningar för ståltillverkare när man ska göra avläsningar av sitt stål. Avläsningsproblem av märkt stål uppstår både efter och innan olika tillverkningsprocesser som t.ex. vid stränggjutning, varmvalsning, värmebehandling eller betning. Det finns tekniska utmaningar med olika tillverkningsprocesser som gör att märkningen man behöver läsa försvinner eller inte överlever. Det ställer höga krav på operatörerna som måste hålla koll på olika stålsorter för att inte förväxla stålet. Det kan vara speciellt utmanande för operatörerna om stål lagras då man behöver lägga mycket tid och resurser på att hitta rätt stålsort.

För att påvisa en god spårbarhet eller en god kontroll är det centralt att man kan göra avläsningar av den märkningen man har på sitt stål. Det krävs inte bara märkning för att påvisa spårbarhet det behövs även kontroller inför de flesta tillverkningsprocesser som stålet genomgår från charge till färdigställning och leverans.

Det är vanligt att ståltillverkare inte vet hur man kan märka stål med en teknik som gör avläsningen enklare och säkrare. Det blir allt vanligare att ståltillverkarnas kunder både kräver och önskar en bättre spårbarhet från charge till leveransfärdig produkt då måste ståltillverkare ha mer märkning som går att avläsa.

Vill du prata med en expert?