Har ditt företag fått nedslag på märkning av leveranser till byggarbetsplatsen

Tillverkar du bärande stål- eller aluminiumkonstruktioner och är CE certifierad enligt EN-1090 skall du CE märka dina produkter.

Kritmärkning ger inte ett professionellt intryck

Är märkningen inte fullgod blir effekterna förseningar med sämre resursutnyttjande och försvårad logistik som följd.

Certifierade företag skall för leveranser av bärande stål- och aluminiumkonstruktioner upprätta prestandadeklarationer och CE-märka produkterna.

CE märkningen skall vara sådan att sambandet mellan materialet och tillhörande intyg säkerställs samt att förväxling förhindras. CE-märkningen ska anbringas väl synligt, läsbart och outplånligt på byggprodukten eller på en etikett som är fäst vid produkten. Om detta inte är möjligt eller inte tillåtet med hänsyn till produktens beskaffenhet ska den anbringas på förpackningen eller på medföljande dokument.

CE-märkningen ska bland annat innehålla prestandadeklarationens referensnummer och produkttypens unika identifikationskod, så att det går att koppla ihop CE-märkningen med den underliggande prestandadeklarationen.

Vill du prata med en expert?