Kräver din kvalitetscertifiering en tydlig märkning

Uppfyll kraven på betongmärkning och spårbarhet redan idag och var förberedda för framtida krav

Förväxlingar av två eller flera element kan bli katastrof

Det finns ett tydligt samband mellan krav på CE märkning och en certifiering för betong prefab tillverkare. Det blir allt vanligare att certifieringsorgan ställer mer och högre krav på hur märkning ska se ut. Man bör uppnå och påvisa en bra märkning och få använda CE märke och BBC märke på sin märkning av betong prefab.

Det visar sig att många företag som tillverkar prefabricerade betongprodukter saknar en tydlig och godkänd märkning. Vi ser allt fler krav på en tydlig märkning från slutkunder till de företag som tillverkar prefabricerade betongprodukter.

Vill du prata med en expert?