Är ditt företag klar med CE märkning av konstruktionsstål?

Tillverkar du konstruktionsstål och funderar på att bli CE certifierad EN-1090 då kan du behöva märka ditt konstruktionsstål.

Det kan framförallt beröra företag som tillverkar eller distribuerar byggprodukter som exempelvis konstruktionsstål. Utvecklingen och kraven har ökat markant med den nya byggförordningen och kraven på CE märkning som trädde i kraft 2013.

Det är fortfarande relativt oklart om man verkligen behöver märka sitt konstruktionsstål för att möta eller uppfylla certifieringen. I samband med sin CE certifieringsprocess har många valt att se över sin fysiska märkning av konstruktionsstål för att vara säker på att uppfylla kraven.

Allt fler företag har börjat märka sina leveranser med etiketter för att underlätta logistiken för mottagaren dvs kunden och ge ett professionellt intryck och visa att man levererar CE märkta produkter.

Vill du prata med en expert?