Det saknas realtidskontroller av ämnen innan ämnesugnar

När man valsar många olika kampanjer är det ofta operatörerna som måste kontrollera att rätt ämnen laddas i ämnesugnen. Det ställer höga krav på operatörerna som ska plocka ämnen på ämnesgården.

Dålig kontroll vid ämnesugnen

Det händer att ämnen som lagras på ämnesgårdar ligger på fel lagerplats eller saknar en märkning som är tydlig och enkel att läsa. Då ökar risken för att operatörerna plockar fel utan att de är medvetna om det. Operatören har ett viktigt arbete med att förse valsverket med rätt stålsort inför ämnesugnarna. Varje vecka kör man många olika kampanjer till många olika kunder. Då är det speciellt viktigt att man kontrollerar att man laddar ämnesugnarna med rätt stålsort och i rätt ordning. Det ställer höga krav på operatörerna som ska plocka ämnen på ämnesgården. När ämnena väl lyfts på rullbanan fram till ämnesugnen sker sällan någon mer kontroll. Det saknas ofta realtidskontroller av ämnen mot t.ex. tillverkningsorder vilket ökar riskerna för fel. Risken för misstag finns alltid där hos operatörerna. Konsekvensen av att fel stålsort av misstag valsas är stora och kostar valsverk stora belopp varje år.

Vill du prata med en expert?