Ställer dina kunder krav på märkningen av dina leveranser?

Det första att säkerställa är att materialvalen klarar påfrestningarna dina produkter och din leverans utsätts för

Etiketter Märkning Ståltråd

Kunder värderar sina leverantörer ur alla aspekter. Märkningen av leveranserna är en viktig del och en konkurrensfördel om den är professionell och användbar för kunden. Är den bristfällig kan det skapa problem som i värsta fall leder till en missnöjd kund.

Tydlig och tålig märkning anpassad efter kraven i din bransch säkerställer informationen även om produkterna transporteras på öppna flak, lagras utomhus eller utsätts för omild hantering. Kanske kräver kunden streckkoder på leveranserna för att kunna läsa av dem maskinellt och för att underlätta sin ankomstkomstregistrering och kontroll.

Vill du prata med en expert?