Reducera Down Time och minska risken för sammanblandingar

Traditionella märkningslösningar kräver mycket underhåll vilket ställer höga krav på företags underhållsavdelningen.

MTBF (Mean time between failures) kopplat till märkutrustning är vanligt och resultatet blir ofta omärkt stål. Att direktmärka stål vid höga temperaturer är krävande och ställer stora krav på sin märkutrustning. De vanligaste märkningslösningarna som ståltillverkare idag har kräver ibland mycket underhåll för att de utsätts för en krävande miljö med hög värme. Underhållskostnaden för en del traditionella märksystem kan vara höga. Det finns sällan en alternativ back-up lösning som kan täcka upp vid oplanerade stopp.  Oplanerade driftstopp leder ofta till att man släpper igenom omärkt stål, vilken ökar riskerna för sammanblandningar. 

Vill du prata med en expert?