Bleknar etiketterna när du märker prefab betongelement?

Fel kombination av etikett och färgband så kommer din text på märkningen att blekna. Dina kunder får problem att identifiera håldäck, betongbjälklag prefab vid ankomst.

Bleknar etiketterna i solen när du märker prefab betongelement?

Solens UV-ljus bryter ner alla former av bläck och färg över tiden. Den text som är tryckt på din märkning och är viktigt för dig och för dina kunder kan gå förlorad. Om man märker betongrör, håldäck, betongpelare eller betong väggar med etiketter måste man ta hänsyn till att märkningen kan blekas i solen. Väljer man fel kombination är risken stor att din märkning inte kommer vara läsbar hela vägen fram till byggarbetsplatsen.

Det är fortfarande vanligt att betongelement tillverkare väljer fel etiketter för att märka sina betongelement. Det förekommer att man också väljer kombination av både etiketter och färgband, vilket leder till att märkningen snabbt bleknar i solen och resultatet blir en otydlig och oläslig märkning.

Det blir ofta utmaningar med solblekta etiketter både för dig som lagerhåller betongelement utomhus i egen regi och för dina kunder som inte kan läsa vad som står på märkningen. När dina betongelement levereras till era slutkunder vanligtvis en byggarbetsplats och texten på dina etiketter har bleks av solen uppstår problem.

Vill du prata med en expert?