Behöver du märka i ditt kallager?

Märkning av produkter där ytan etiketterna skall fästa på har en temperatur under 5˚C kräver speciellt klister på etiketterna.

Märkning i kallager

Det är viktigt att förstå att etiketter rekommenderas för dels lägsta temperaturer de skall appliceras i, dvs när man tar av bärpapperet på etiketter och fäster dem på produkter, och dels de temperaturer etiketterna utsätts för efter att de är applicerade. Generella klisteretiketter har häftämnen för att appliceras i temperaturer över 5˚C och kan därefter klara temperaturer ner till -40˚C. Ju lägre appliceringsytans temperatur är ju svårare är det att få etiketten att fästa.

Vill du prata med en expert?