Solljus bleker din märkning när du lagrar utomhus

Märkning av konstruktionsstål som lagras utomhus kan förstöras av solens UV-ljus både text och streckkod bleknar.

Etiketter på konstruktionsstål bleknar

Text och streckkoder på märkningen som bleks i solen är vanligt förekommande. Solens UV-ljus bryter ner alla former av bläck, färg över tiden. Det är fortfarande vanligt att företag väljer fel färgband till sina etiketter och hängetiketter.

Ibland väljer man fel kombination av etiketter och färgband vilket också leder till en otydlig och oläslig märkning. Det som då händer är att solen snabbare bryter ner trycket o informationen på din märkning blir snabbt oläslig.

Det skapar väldigt ofta utmaningar med att identifiera och inventera konstruktionsstål som man har i lager utomhus. När man skickar konstruktionsstålet till kunden finns risken att dem inte kan göra en bra ankomstkontroll då trycket på din märkning har blekts eller inte går att läsa. Det skapar mer arbete för dina kunder.

Vill du prata med en expert?