Våra etiketter släpper i kanterna eller lossnar helt vid utomhuslagring

Etiketter med undermåligt klister luckras upp och etiketterna släpper från underlaget. Spårbarhet och produktidentifiering försvåras och onödig tid läggs på att identifiera produkter.

Vill du prata med en expert?