Faller etiketter av när du ska märka prefab betongelement?

Med fel etiketter och ett klister som inte är anpassat så fäster märkningen inte på t.ex. håldäck, betongbalk eller betongkulvert

Faller etiketter av när du ska märka prefab betongelement

Etiketter har som de flesta andra produkter ett syfte med hur de skall användas. Få etiketter som finns på marknaden är framtagna för att kunna fästa på svårare underlag.

Ojämna ytor gör att självhäftande etiketter får en mindre kontaktyta vilket resulterar i att vidhäftningen blir avsevärt sämre och resultatet blir att de lättare faller av.

Etiketterna har sällan den mängd klister som gör att de kan fästa på fuktiga underlag. Vi ser att många företag idag försöker lösa problemet med olika lösningar som lim klister, häftapparat och tejper. Resultatet blir ofta att etiketterna släpper och man förlorar sin viktiga märkning.

I Skandinavien har vi dessutom fyra vitt skilda årstider vilket gör att temperaturen skiftar väldigt mycket. Många standardetiketter är inte utvecklade för att användas i utomhusmiljö eller anpassade för vårt klimat vilket resulterar i ovan nämnda problem.

Vill du prata med en expert?