Släpper dina etiketter från underlaget?

Ofta används etiketter med undermåligt eller för liten mängd klister

Märkningen försvinner eller otydlig

Problemet uppdagas ofta vid leverans till mottagen där etiketter skavts bort eller blåst av i vinden vid transport på ett öppet flak.

Vill du prata med en expert?