Går din produktinformation och spårbarhet förlorad?

Detta medför att onödig tid får läggas på att identifiera produkter vilket kostar tid och pengar.

Märkningen försvinner eller otydlig

Etiketter har som de flesta andra produkter ett syfte med hur de skall användas. Få av de som finns på markaden är framtagna för att kunna fästa på svårare underlag som t ex ojämna, fuktiga eller oljiga ytor. Ojämna ytor gör att självhäftande etiketter får en mindre kontaktyta vilket resulterar i att vidhäftningen blir avsevärt sämre och resultatet blir att de lättare faller av. Etiketterna har sällan den mängd klister eller konsistens som gör att de kan suga upp olja och ändå fästa på underlaget. Vi ser att många företag idag försöker lösa problemet med olika lösningar som extra klister, häftapparat och tejper. Tyvärr fungerar det inte alltid bra. I Skandinavien har vi dessutom fyra vitt skilda årstider vilket gör att temperaturen skiftar väldigt mycket. Många standardetiketter är inte utvecklade för att användas i utomhusmiljö eller anpassade för vårt klimat vilket resulterar i problem.

Vill du prata med en expert?