Felmärkningar ökar när operatörer märker manuellt

Manuell märkning ökar risken för sammanblandningar när man flyttar information från ett MES system till stålprodukter

MCL1800 med 2D streckkod temp 900°C utskriven med brickskrivare PLUS3

Idag är det relativt vanligt med manuell märkning av stål. Man märker stålet på svalbädden med t ex charge nummer eller internt ordernummer. Det kan lätt leda till felmärkningar som kostar tid och resurser att reda ut.

Att flytta information mellan ett MES (Manufacturing Execution System) via en människa till en stålprodukt är alltid ett problem. Operatörer kan får sina information från en PC eller via en utskriven lista och har ansvar för att rätt märkning som t.ex charge nummer hamnar på rätt stål. Det innebär att operatören måste läsa rätt information och skriva den på rätt stål. Det är inte ovanligt att operatörer har olika arbetsuppgifter, vilket kan störa dem i sitt viktiga moment att märka rätt stål. Om operatören blir störd i sitt viktiga arbete att märka rätt stål ökar risken för att hen skriver fel information på fel stål. Det kan leda till problem längre ner i produktionskedjan.

Det är är inte ovanligt att operatörer är stressade av olika anledningar, vilket också kan leda till felmärkningar. Stress och störande moment är en bidragande orsak till att operatörer skriver fel för det är mänskliga att man ibland glömmer bort vad man skulle skriva och då händer det att man gör fel.

Vill du prata med en expert?