Typskyltar eller maskinskyltar som inte är beständiga är ett problem

Typskyltar tillverkade med standardetiketter är inte beständiga. Risken är stor att både texten och märkning kommer att försvinna.

Typskyltar eller maskinskyltar behövs alltid på industrimaskiner enligt de regler och förordningar som finns det gäller speciellt inom EU.

Har du bristfälliga eller otydliga typskyltar eller maskinskyltar

Många företag tillverkar maskinskyltar eller typskyltar av standardetiketter som de själva trycker med t ex en etikettskrivare. Utmaningen med använda standardetiketter för att tillverka typskyltar är att trycket inte är tillräckligt hållbar eller beständig. Det ser bra ut när man tillverkar sin maskin och den släpps ut på marknaden.

Men över tid så försvinner trycket på etiketten eller så förstörs etiketten och brukaren kan inte längre utläsa den viktiga informationen som står där. Det kan var kemikalier, oljor, smörjmedel, rengöringsmedel eller UV ljus som bryter ner trycket på dina typskyltar eller får din märkning att försvinna.

Vill du prata med en expert?