Försvinner din märkning vid blästring eller målning?

När stålet blästras och målas försvinner den kritmärkning som oftast används för intern spårbarhet

Laminerade Etiketter

Ofta skrivs det med krita eller penna direkt på stålet med ett Littera nr. för att spåra det internt. Problemet med denna metod är att märkningen försvinner vid blästring och täcks över vid målning. Det medför risk för sammanblandningar och att man måste märka om produkterna för leverans till byggarbetsplatsen.

Vill du prata med en expert?