Industrimaskiner behöver typskyltar och de ska vara lättlästa och tydliga

Tillverkar du industrimaskiner behöver du alltid märka dina maskiner innan du släpper ut dem på marknaden. Köpa förtryckta typskyltar och prägla informationen är både komplicerat och ineffektivt.

Komplicerat och krångligt att tillverka typskyltar och maskinskyltar

Tillverkar du industrimaskiner behöver du med stor sannolikhet även tillverka flera olika typskyltar eller maskinskyltar. Många tillverkare köper förtryckta typskyltar i aluminium eller stål för att sedan i egen regi tillföra den önskade variabla informationen innan man monterar typskyltarna på sina industrimaskiner. Det betyder att man måste ha lager med flera olika förtryckta typskyltar i aluminium eller stål. Det är vanligt att man använder sig av direkmärkning för att skriva in informationen på typskylten. Det kräver flera olika moment såsom god planering där både beställningsförfarandet och inköpet samt direktmärkningen kan vara komplicerat och krångligt. Direktmärkningen är inte alltid lättläst eller speciellt tydlig.
Man blir mindre flexibel eftersom man är styrd av den fasta informationen och storleken på sina typskyltar och det finns litet utrymme för snabba förändringar. Det blir många moment och kan upplevas som krångligt och onödigt resurskrävande speciellt om man behöver förändra något på sina typskyltar.

Vill du prata med en expert?