Hur professionell är din märkning

Märkningen och informationen på dina prefabricerade betongprodukter är en viktig del i hur du uppfattas på marknaden. Den ska sända ut signaler om kvalité och då är kritmärkning inte rätt lösning

Förväxlingar av två eller flera element kan bli katastrof

Det är vanligt med att man endast märker sina prefabricerade betongprodukter med krita och då är det vanligt att man endast märker dem med ett ordernummer. Det händer att man läser fel och skickar fel produkter till slutkunden vilket resulterar i onödiga kostnader.

Vi förstår att företag som tillverkar prefabricerade betongprodukter tillverkar väldigt många olika unika produkter till många olika kunder och byggprojekt. Det innebär ofta att man behöver ha koll på ett större antal olika men väldigt snarlika produkter. Ibland kan det vara svårt att särskilja sina produkter som ska levereras till specifika kunder och projekt.

Vi har insett att företag som köper prefabricerade betongprodukter till olika projekt idag allt oftare förväntar sig en bättre och tydligare och mer professionell märkning. Köparen förväntar sig inte bara rätt prefabricerad betong produkt utan även en märkning som underlättar identifiering vid leveransen.

Vill du prata med en expert?