Hur professionell ser din märkning ut och hur användbar är den för dina kunder?

Märkningen och informationen på konstruktionsstål är en viktig del i hur du uppfattas på marknaden. Den kan sända ut signaler om kvalité eller i värsta fall ge ett mindre seriöst intryck.

Kritmärkning ger inte ett professionellt intryck

Det blir vanligare att tillverkare av konstruktionsstål behöver märka sitt stål med mer information än man tidigare gjort. För att uppnå en tillfredsställande nivå av märkning och spårbarhet behövs mer information på stålet. Vilken information som behövs för att uppnå en tillfredsställande märkning och spårbarhet i din produktion kan variera.

Det kan vara svårt att få till det med kritmärkning. kritmärkning är en manuellt märkning där en person ska överföra och skriva direkt på konstruktionsstål. Vanliga utmaningar med kritor är att de rinner, kletar, inte fäster, ytor som är oljiga och text som andra inte kan läsa.

Vill du prata med en expert?