Hur professionell ser din märkning ut och hur användbar är den för dina kunder?

Märkningen och informationen på dina etiketter är en viktig del i hur du uppfattas på marknaden. Den kan sända ut signaler om kvalité eller i värsta fall ge ett mindre seriöst intryck.

Knytetikett Self-Tie

Det första att säkerställa är såklart att ditt val av märkmaterial medger att märkningen finns kvar när dina produkter når din kund. Det andra att märkningen innehåller den information din kund förväntar sig för att kunna identifiera och hantera din leveras. I dag använder många företag läsutrustning för ankomstmottagning och förväntar sig information i såväl klartext som streckkodsform.

Vill du prata med en expert?