Din kund vill att du ska märka upp konstruktionsstålet vid leverans

Dina kunder vill att du inför märkning på alla dina leveranser av konstruktionsstål som är hållbar, tydligt och har streckkoder

Etiketter Märkning Ståltråd

Dina kunder värderar sina leverantörer ur alla aspekter. Märkningen av konstruktionsstål är en viktig del av din produkt som du säljer och kan vara en konkurrensfördel om den är professionell och användbar för din kunder.

Är din nuvarande märkning av konstruktionsstål bristfällig eller saknas helt kan det skapa problem som i värsta fall leder till en missnöjd kund eller en potentiell förlorad kund.

Det kommer inte att vara ovanligt att dina kunder kommer kräva en streckkodsmärkning i framtiden. Kanske kräver dina kunder redan idag en märkning med streckkoder på sina leveranserna för att kunna läsa av dem maskinellt och för att underlätta sin ankomstregistrering.

Vill du prata med en expert?