Kräver din kvalitetscertifiering en tydlig märkning

Uppfyll kraven på betongmärkning och spårbarhet redan idag och var förberedda för framtida krav

Det finns ett tydligt samband mellan krav på CE märkning och en certifiering för betong prefab tillverkare. Det blir allt vanligare att certifieringsorgan ställer mer och högre krav på hur märkning ska se ut. Man bör uppnå och påvisa en bra märkning och få använda CE märke och BBC märke på sin märkning av betong prefab.

Det visar sig att många företag som tillverkar prefabricerade betongprodukter saknar en tydlig och godkänd märkning. Vi ser allt fler krav på en tydlig märkning från slutkunder till de företag som tillverkar prefabricerade betongprodukter.

Vi förenklar tuff märkning för ledande industrier!
Vilket tilltalsnamn vill du att vi använder när vi kontaktar dig?
Vi kontaktar dig alltid via epost i första hand, men ringer gärna om du föredrar det.
Skriv valfri fråga så återkommer vi så snart vi kan. Föredrar du att vi ringer upp dig så lämna även ditt telefonnummer här.
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram