Automation 4.0 stålindustrin

Hårdare krav på en säkrare arbetsmiljö driver fler företag att investera i nya automatiserade märkningslösningar

Att märka och spåra t.ex stål idag har blivit ett arbetsmiljöproblem och fler företag tillåter inte sina anställda att vara nära varma produkter då risken för arbetsskador ökar. Hårdare krav på en säkrare arbetsmiljö driver fler företag att investera i nya automatiserade märkningslösningar som minskar risken för arbetsrelaterade tillbud.

Ståltillverkare arbetar kontinuerligt med att effektivisera sina tillverkningsprocesser och självklart gäller det märkning. Man söker efter nya innovativa sätt att märka stål på som ska minska arbetsbelastningen på sina operatörer. Det är fortfarande vanligt förekommande med manuell märkning i stålindustrin. Det är monotont och riskfyllt att manuellt märka varmt stål. Det är samtidigt viktigt med märkning för att minska riskerna med sammanblandningar som oftas är både kostsamt och tidskrävande att utreda.

Vi samarbetar med några världsledande företag som arbetar med automation. Vi har förstått att automation är viktigt för många företag och vi vill erbjuda t.ex stålindustrin möjligheten att ta sin märkning och spårbarhet till den ny nivå. Idag väljer flera företag att automatisera delar av sin märkning i sin tillverkningsprocess. Att automatisera märkning är inte längre omöjligt. Med vår kunskap om stålindustrins tillverkningsprocesser tillsammans med våra unika och väl beprövade märkningsprodukter hjälper vi dig med att lyckas med din märkning automation.

Automation fördelar

Reducerar risker för arbetsskador och tillbud

Reducerar avsevärt arbetsbelastningen för operatörer

Reducerar monotona arbetsmoment

Reducerar risker för sammanblandningar

Vi förenklar tuff märkning för ledande industrier!
Vilket tilltalsnamn vill du att vi använder när vi kontaktar dig?
Vi kontaktar dig alltid via epost i första hand, men ringer gärna om du föredrar det.
Skriv valfri fråga så återkommer vi så snart vi kan. Föredrar du att vi ringer upp dig så lämna även ditt telefonnummer här.
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram