Det finns ett välkänt problem med glödskal & direktmärkning

Märkning av hett stål kan skapa sammanblandningar när man ska märka stål om ditt stål bildar mycket glödskal på svalbädden

Det finns ett välkänt problem med glödskal och direktmärkning. Glödskal är tunn oxidbeläggning som bildas när hett stål kommer i kontakt med luft.

Glödskal består av oxider av framförallt järn, men även andra legeringsmetaller. Ofta faller märkningen av om man t ex märker med färg eller (metal powder). Det kan vara svårt att kontrollera glödskal och då är risken stor att man får ett sämre märkningsresultat.

Glödskal bildas under avkylningsprocessen och kan fortgå under flera dygn det beror på hur lång avkylningen är. Glödskal faller av och det kan bildas glödskal under hela kylprocessen. Det är relativt vanligt att stål transporteras mellan olika lager och till slutkunder efter stränggjutning. Under transporten finns risken att märkningen faller av och det kan vara svårt att fastställa identiteten på stålämnet för mottagaren.

Det problem som vanligtvis uppstår med glödskal och märkningen under transporter är att stålämnet fortsätter att släppa glödskal, men det kan variera hur mycket från stålsort till stålsort. Vibrationer från transporter och omlastningar är också en bidragande orsaker till att stålämnen släpper glödskal långt efter avkylningen är avslutad.

Många stålföretag försöker reducera riskerna med glödskal, men det är svårt att lösa eftersom märkningen sker direkt på svalbädden eller direkt vid stränggjutningen.
Det är vanligt att glödskalsproblem tvingar ståltillverkare att tilläggsmärka med t.ex krita för att minska risken för avläsningsproblem längre ner i produktlivscykeln.

Det är allt för ofta ett manuellt arbete som blir monotont och arbetsamhet. Det är dock viktigt att man inte förlorar sin märkning det gäller speciellt vid transporter till slutkunder som ställer krav på att stålämnen är märkta och kan avläsas.

Vi förenklar tuff märkning för ledande industrier!
Vilket tilltalsnamn vill du att vi använder när vi kontaktar dig?
Vi kontaktar dig alltid via epost i första hand, men ringer gärna om du föredrar det.
Skriv valfri fråga så återkommer vi så snart vi kan. Föredrar du att vi ringer upp dig så lämna även ditt telefonnummer här.
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram