Krav eller önskemål på märkning genom blästring?

Om du arbetar med att blästra konstruktionsstål har du säkert utmaningar med spårbarhet.

Märkning av konstruktionsstål genom blästring

Att ha en märkning genom blästring kan vara en utmaning. Att hålla reda på konstruktionsstål till många olika projekt och kunder samtidigt i sin egen produktion kan vara svårt. Det gäller främst om man tillverkar på kundorder.

Det gäller speciellt när man behöver blästra sitt konstruktionsstål. Blästring är en process som gör traditionell märkning svår eftersom blästring är en tuff process som ofta slår sönder all form av märkning.

Direkmärkning eller prägling är inte alltid tillåtet eftersom det kan påverka hållfastheten i konstruktionsstålet.

Vill du prata med en expert?