Märkning på stålet försvinner i betningen

Att märka stål och rostfritt genom betning är svårt och risken för sammanblandningar ökar. Det blir operatörerna ansvar att hålla ordning på stålet.

Märkning genom betning är svårt

Ståltillverkare som tillverkar stål och rostfritt stål kan behöva betning. Stål och rostfritt stål läggs i betkar med olika koncentrationer av betmedel vanligtvis består betmedel av salpetersyra och fluorvätesyra. Att märka rostfritt stål genom betningsprocesser är svårt eftersom processen är väldigt aggressiv. Den eventuella märkningen som det rostfria stålet har innan betningen försvinner nästan alltid under betningen, vilket gör stålet omärkt efter betningen.
Ståltillverkare vill gärna ha en bra spårbarhet även genom olika betningsprocesser men det är utmanande att märka rostfritt stål som överlever betning. Det ställer krav på operatörerna som måste hålla isär olika stålsorter under betningsprocessen för att inte sammanblandningar ska uppkomma. Det är viktigt att stålet märks efter betningsprocessen för att minska riskerna med sammanblandningar.

Vill du prata med en expert?