Utmaningar med att få fast din märkning på konstruktionsstål

Att få märkning som fäster på konstruktionsstål kan vara svårt och ökar risken för förväxlingar.

Märkning med etiketter som inte fäster och försvinner

Det kan vara svårt att få sin märkning att verkligen sitta kvar på sitt konstruktionsstål. Det är inte ovanligt att man har märkning som faller bort på sitt lager. Vanliga orsaker till det är rost, fukt ,damm, ojämna ytor samt olja. De utmaningarna uppstår när man försöker märka upp sitt konstruktionsstål i sitt eget lager eller vid ut-leveranser till kunder.

Ett vanligt problem som detta skapar är att hitta rätt konstruktionsstål, som man behöver när man ska påbörja ett nytt projekt. De risker man får av att sin märkning lossnar kan vara att man tar fel kvalitet av konstruktionsstål. Det kan resultera i onödigt arbete som kostar både tid och pengar för både dig och för dina kunder.

En minst lika viktig aspekt att ta hänsyn till är när man skickar till sina kunder. Risken för att sin märkning inte finns kvar när det kommer fram. Det kan skapa förvirring och extra arbete för dina kunder som ska ta emot konstruktionsstålet.

Vill du prata med en expert?